Essence Blossom Dreams Review

24 May 2017After a long wait I finally got my hands on the new spring trend edition by Essence called "Blossom Dreams". This limited collection was suppose to hit the drugstores from March to April, but unfortunately there was a bit of a mix-up and I was informed that this and also "Little Beauty Angels" collection might not be appearing on our Essence stand in the drugstores at all, but thankfully they sorted it all out and I'm so happy that finally I got to test these beautiful products.По долго чекање конечно во моите раце го добив новото пролетно тренд издание на Есенс наречено "Цветни соништа". Оваа ограничена колекција требаше да се појави во дрогериите од март до април, но за жал имаше мала пречка и бев информирана дека оваа и колекцијата "Мали убави ангелчиња" може и воопшто да не се појават на нашиот Есенс штанд во дрогериите, но за среќа тие го решија ова и сум среќна што конечно добив шанса да ги испробам овие прекрасни производи. 


I bought 3 items from the collection:


Купив 3 работи од колекцијата:

  • rainbow highlighter "01 prism of light"
  • eyeshadow palette "01 spring is in the air!"
  • highlighter & blush brush "01 the whisper of spring"


  • виножито хајлајтер (истакнувач) "01 призма на светлината"
  • палета со сенки за очи "01 пролетта е во воздухот!"
  • четка за хајлајтер (истакнувач) и руменило "01 шепотот на пролетта"

rainbow highlighter "01 prism of light"

виножито хајлајтер (истакнувач) "01 призма на светлината"
I absolutely love this highlighter! When you pick it up with the Essence highlighter & blush brush and apply it on the skin it leaves such a beautiful duo chrome effect on the cheeks. Essence also has another Prismatic highlighter in their regular line which is far more intense then this one, but to be honest I prefer this one better because not only at night, I can also wear it during the day and it won't look too blinding when the Sun touches my face.


Јас апсолутно го обожавам овој хајлајтер! Кога го зедов со четката за хајлајтер и руменило на Есенс и го нанесов на кожата тоа остави таков прекрасен дуо хром ефект на образите. Есенс, исто така има уште еден Призматичен хајлајтер во својата редовна линија кој е далеку повпечатлив од овој, но да бидам искрена јас повеќе го преферирам овој бидејќи не само во текот на ноќта, туку исто така можам да го носам и во текот на денот и тоа нема да изгледа премногу заслепувачки кога сонцето ќе ми го осветли лицето.
eyeshadow palette "01 spring is in the air!"


палета со сенки за очи "01 пролетта е во воздухот!"
The eyeshadow palette has especially cute packaging which contains 5 shadows that are super shimmery and super pigmented when I applied them on my eyes for the first time. Also there are very small flower prints on each of the shadows, but were easily removed on some when I dipped my brush in them. I love that they are all very shimmery which is already a statement by Essence because their eyeshadows are almost always shimmery or glittery, but very rarely matte. As much as I love this palette I definitely wanted to see at least 2 colours that are matte, so I'd be able to do more versatile looks with it.


Палетата со сенки има особено слатко пакување кое содржи 5 сенки што се супер светкави и супер пигментирани кога ги нанесов за прв пат на очите. Исто така, има и отпечатоци на цветови втиснати на секоја од сенките, кои за жал беа лесно отстранливи чим ги допре мојата четка. Ми се допаѓа тоа што се светкави сенките што на некој начин е и нешто по што е препознатлив Есенс бидејќи нивните сенки за очи се речиси секогаш светкави или сјајни, но многу ретко мат. Колку и да ја сакам оваа палета, дефинитивно сакав да видам барем 2 сенки кои се мат, за да бидам во можност да направам повеќе комбинации со нив.

highlighter & blush brush "01 the whisper of spring"

четка за хајлајтер (истакнувач) и руменило "01 шепотот на пролетта"
To me this sort of a small fan brush was best used for applying the specific highlighter from this collection to the face because when swiped vertically on to the highlighter it picked up all the rainbow colours and gave a perfect duo chrome look on the skin. This was definitely not a blush brush for me, I'd much prefer if they added a normal blush brush that I could buy in combination with one of their blushes from the collection, but since they were too shimmery for my taste I skipped on them completely. This brush is very lovely looking to the eye, but is not that much of a necessity and you could skip on it and simply use a regular fan highlighting brush instead.


За мене овој вид на четка во форма на мал вентилатор е најдобро да се користи за нанесување на виножито хајлајтерот од оваа колекција, бидејќи кога четката поминува вертикално по хајлајтерот ги зема сите бои на виножитото и дава совршен дуо хром изглед на кожата. Ова дефинитивно не е руменило четка за мене, јас би сакала барем да додале нормална четка за руменило која може да се купи во комбинација со еден од руменилата во оваа колекцијата, но бидејќи тие се премногу светкави за мој вкус ги прескокнав комплетно при купувањето. Оваа четка е многу убава на изглед, но не е толку многу потребна и може да ја прескокнете и едноставно да искористите обична четка во форма на вентилатор при нанесување на овој хајлајтер.
That was it guys, I hope you liked this blog post and would comment below if you have any specific product review requests for me 😉


Тоа е се дечки, се надевам дека ви се допадна овој блог пост и ќе коментирате подолу доколку имате некои посебни желби за следен ваков пост 😉


Till next time,


До следен пат,xoxo

Lori


Поздрав,

Лори

No Comments Yet, Leave Yours!