6 March 2018

I LOVE EXTREME VOLUME Mascara Review


  
EN: I have naturally big lashes, but still because I just love voluminous lashes, I'm constantly looking for a mascara which can give me big voluminous lashes. So imagine my face when I saw this super super affordable Essence Cosmetics mascara in my PR package.

I have used Essence Cosmetics mascaras in the past and mostly ended up enjoying all of them. When it comes to the I LOVE EXTREME VOLUME mascara I was very much looking forward trying it especially do to the fact that it claimed to make your eye lashes go va va voom! 😉


MK: Имам природно големи трепки, но бидејќи сепак обожавам волуменести трепки постојано барам маскара што може да ми го овозможи токму тоа. Замислете го моето лице кога ја видов оваа супер ефтина маскара во мојот ПР пакет 

Ги имам користено маскарите на Essence Cosmetics и порано и најчесто сум уживала во сите нив. Кога станува збор за САКАМ ЕКСТРЕМЕН ВОЛУМЕН маскарата едвај чекав да ја испробам, особено кога прочитав дека ќе ги направи трепките на очите да изгледаат тотално ва ва ваум!
😉
 
EN: The bottle of this mascara just screams pink everywhere and I absolutely love it! The tube is quite big, but very lightweight to the touch.

MK: Шишенцето од оваа маскара буквално извикува со својата розова боја со која сум апсолутно опседната! Самата туба е доста голема, но многу лесна на допир.
EN: The wand of the mascara is a bit intimidating because of its size, but personally I had no difficulty in using it. The great thing about this type of wand is the fact that it performed excellent on the upper lashes and made them super long, curled and volumunus, but failed me when I went on to apply some mascara on the lower lashes. This fact made me conclude that bigger mascara wands just don’t cooperate with lower lashes, so you need to be extra careful while coating your lower lashes.


The formula is neither too wet nor too dry and it's very lightweight. With one coat your lashes already appear to be longer and thicker. Applying more than one coat gives me full on huge spidery and voluminous lashes. The staying power is great, lasts all day and it does not smudge, but if you like to put more coats on your lashes it will result in flaking throughout the day. Removing the mascara takes no effort at all as it is not the waterproof version and can be removed using any makeup remover or cleansing oil.


MK: Апликаторот на маскарата делува малку застрашувачки поради неговата големина, но лично јас немав некои потешкотии дури го користев. Добрата работа во врска со овој тип на апликатор е фактот што одлично ги обликуваше горните трепки и ги направи долги, свиткани и волуменести, но не успеа да се покаже на долните трепки. Овој ме натера да заклучам дека апликаторите на поголемите маскари едноставно не се погодни за долните трепки, па затоа треба да бидете екстра внимателни додека ги обликувате истите.Формулата не е премногу влажна, ниту премногу сува и е доста лајт. Со само еден слој веќе гледате како вашите трепки стануваат се подолги и подебели. Нанесувањето повеќе од еден слој ми дава огромни пајаковидни и волуменести трепки. Моќта траење е одлична, трае цел ден и не се замачкува, но ако сакате да нанесете повеќе слоја маскара на трепките, тоа ќе резултира со перутење под очите во текот на денот. Отстранувањето на оваа маскара не бара некаков посебен труд бидејќи не е водоотпорна и може да се отстрани со било каков отстранувач на шминка или масло за чистење на лице.

EN:

Pros:

 • Budget friendly
 • Smudge proof
 • Lightweight formula
 • Excellent for daytime and nighttime
 • Cute PackagingCons:

 • Gives clumpy lashes with more than 2 coats
 • Difficult to use on the lower lashes
 • It flakes if more then 2 coats are applied


MK:

Добри страни

 • Ефтина
 • Не се размачкува
 • Лесен состав
 • Одлична за преку ден и навечер
 • Слатко опакување

Лоши страни

 • Дава згустени трепки со нанесување повеќе од 2 слоја
 • Тешко се нанесува на долните трепки
 • Се перути под очите ако се нанесат повеќе од 2 слоја


EN: I really didn't know what to expect from this mascara at first, but it definitely blew me away after testing it out. As for it's price it goes from 4 to 5 euros, depending on where you get it.

My final thoughts are that this is an amazing mascara that really does what it promises and at the same time is super affordable. Even after 4 and a half months of use it still stays super fresh and goes on smoothly on my lashes.

That's all for today my loves,


Till next time!MK: Навистина не знаев што да очекувам од оваа маскара, но дефинитивно ме по самото тестирање сум воодушевена. Што се однесува до цената, таа се движи околу 250-300 денари.

Моите финални впечатоци се дека ова е неверојатна маскара која навистина го прави она што го ветува и во исто време е доста ефтина. Дури и по 4 и пол месеци користење, таа сепак остана свежа и продолжува да ја врши својата работа како подмачкано.


Тоа е се за денес мили мои,

До следниот пат!
Поздрав,


Лори

Post a Comment

On Instagram

© The Lori Diaries. Made with love by The Dutch Lady Designs.